Logg inn i nettbanken for å betale rekningar og bestille produkt.

Nettbank

Nettbanken er sjølve portalen for økonomien i bedrifta, der du har tilgang til alle betalingstenester og andre tenester som pensjon, forsikring, kredittkort o.l. Du får oversikt over innsende betalingar og kan hente og sende filer frå bedrifta sitt rekneskapsprogram.

Relaterte produkt

  • BankID og BankID på Mobil

    Bruk BankID til innlogging og signering av betalingar i Nettbank. Du kan også tilby kundane dine bindande avtaleinngåingar på nett med signering med BankID.

  • Foreiningspakken

    Med foreiningspakken har du all administrasjon og kontroll av foreininga i nettbanken.