Logg inn i nettbanken for å betale rekningar og bestille produkt.

Nettbank

Nettbanken er sjølve portalen for økonomien i bedrifta, der du har tilgang til alle betalingstenester og andre tenester som pensjon, forsikring, kredittkort o.l. Du får oversikt over innsende betalingar og kan hente og sende filer frå bedrifta sitt rekneskapsprogram. Innlogging og signering er nå med BankID 2.0 utan Java.

Relaterte produkt

  • Mobilbank

    Full oversikt rett i mobilen. Alt du treng i bankkvardagen din.

  • BankID og BankID på Mobil

    Bruk BankID til innlogging og signering av betalingar i Nettbank. Du kan også tilby kundane dine bindande avtaleinngåingar på nett med signering med BankID.