Logg inn i nettbanken for å betale rekningar og bestille produkt.

Nettbank

Nettbanken er sjølve portalen for økonomien i bedrifta, der du har tilgang til alle betalingstenester og andre tenester som pensjon, forsikring, kredittkort o.l. Du får oversikt over innsende betalingar og kan hente og sende filer frå bedrifta sitt rekneskapsprogram.

Relaterte produkt

 • Mobilbank

  Nettbank tilpassa mobilen - du kan betale rekningar og overføre pengar utan kodebrikke.

 • BankID og BankID på Mobil

  Bruk BankID til innlogging og signering av betalingar i Nettbank. Du kan også tilby kundane dine bindande avtaleinngåingar på nett med signering med BankID.

 • SMS-bank

  Med SMS-bank kan du enkelt få oppdatert saldo, overføre pengar mellom eigne kontoar og sjå dei siste kontoføringane.

 • SMS-varsling

  Få automatisk varsling kvar gong ei innbetaling eller utbetaling overstig det beløpet du har valt, eller at saldo går under ein gitt sum.

 • Foreiningspakken

  Med foreiningspakken har du all administrasjon og kontroll av foreininga i nettbanken.