Ingen Java, ingen kodebrikke

Ingen Java, ingen kodebrikke

Med BankID på mobil bruker du mobilen og ikkje kodebrikka når du skal logge deg inn i nettbanken. Like sikkert som vanleg BankID, berre enklare.

Vik Sparebank reduserer renta

Vik Sparebank reduserer renta

Vi reduserer rentene på bustadlån og innskot. Beste flytande, nominelle bustadrente er no redusert for nye lån til 3,30%. Denne renta gjeld for bustadlån til ungdom inntil 34 år. Høgste ordinære innskotsrente vil framleis vera BSU på 4,75% medan andre spareformer vert uendra eller redusert med inntil 0,25 prosentpoeng. Dei nye prisane gjeld frå i dag for nye lån, og frå 5. januar 2015 for eksisterande lån og innskot.

Gamlebanken

Gamlebanken

Vi har for sal innflyttingsklare leilegheiter i "gamlebanken". Sentral beliggenheit, god standard, ulike prisklassar / størrelse på leilegheitene. Kontakt meklar på tlf. 57 66 46 00

Jans blogg

Jans blogg

Sjeføkonom i Eika, Jan Ludvig Andreassen, blogger om aktuelle tema frå norsk og internasjonal økonomi. Han er oppteken av dei lange linjene og liker ein god debatt.