Vik Sparebank set ned renta

Vik Sparebank set ned renta

Vik Sparebank set ned utlånsrenta. Rentesats - Bustad Ung - vil no vere 2,90%, og 3,25% for totalkundar med god sikring. Vik Sparebank sin framtidskonto/spareavtale har framleis ei innskotsrente på 3,50%! Andre lån, samt innskotskontoar vil bli justert ned med inntil 0,50%. Endringane blir gjeldande for nye kundar frå og med veke 2, og for eksisterande kundar frå midten av mars.

Gåvetildeling  2015

Gåvetildeling 2015

Vik Sparebank delar kvart år ut ein del av overskotet til allmenn-nyttige føremål. I 2015 gjennomfører vi òg gåvetildelinga i to omgangar; vår og haust. Lokale lag og organisasjonar innan idrett og kulturliv med aktivitetar som er opne for allmenta kan søkja. Søknadskjema er lagt ut i banken sine lokaler. Du kan og laste ned skjemaet ved å klikke her. Søknadsfrist 31. januar 2015

Brukarundersøking - 2015

Brukarundersøking - 2015

Utvalde kundar i Vik Sparebank vil i desse dagar, og i løpet av dette kvartalet bli kontakta av datainnsamlinngsbyrået Norstat på telefon i samband med kundetilfredsheitsundersøkinga. Vi vonar dei som blir kontakta kan bidra, - då det er viktig for oss å lytta til kundane for å gjere oss sjølve betre.

Innskytarvalmøte 2015

Innskytarvalmøte 2015

Måndag 02.02.2015 kl 20.00 vert det halde innskytarvalmøte i Vik Sparebank. Innskytarar som har, og i dei siste seks månader har hatt eit innskot på minst kr 500,- i Vik Sparebank har røysterett.

Jans blogg

Jans blogg

Sjeføkonom i Eika, Jan Ludvig Andreassen, blogger om aktuelle tema frå norsk og internasjonal økonomi. Han er oppteken av dei lange linjene og liker ein god debatt.