Vik Sparebank reduserer renta

Vik Sparebank reduserer renta

Vi reduserer rentene på bustadlån og innskot. Beste flytande, nominelle bustadrente er no redusert for nye lån til 3,30%. Denne renta gjeld for bustadlån til ungdom inntil 34 år. Høgste ordinære innskotsrente vil framleis vera BSU på 4,75% medan andre spareformer vert uendra eller redusert med inntil 0,25 prosentpoeng. Dei nye prisane gjeld frå i dag for nye lån, og frå 5. januar 2015 for eksisterande lån og innskot.

Gåvetildeling  haust - 2014

Gåvetildeling haust - 2014

Vik Sparebank delar kvart år ut ein del av overskotet til allmenn-nyttige føremål. I 2014 gjennomfører vi gåvetildelinga i to omgangar; vår og haust. Lokale lag og organisasjonar innan idrett og kulturliv med aktivitetar som er opne for allmenta kan søkja. Søknadskjema er lagt ut i banken sine lokaler. Du kan og laste ned skjemaet ved å klikke her. Søknadsfrist 31. oktober 2014

App - lokalbanken i lomma

App - lokalbanken i lomma

Overfør pengar og sjekk saldo enkelt

Jans blogg

Jans blogg

Sjeføkonom i Eika, Jan Ludvig Andreassen, blogger om aktuelle tema frå norsk og internasjonal økonomi. Han er oppteken av dei lange linjene og liker ein god debatt.