VIK SPAREBANK - GÅVETILDELING 2018

Lag og organisasjonar som er tilgjengelege for allmenta kan søkje Vik Sparebank om gåvemidlar. Last ned dette skjemaet og send det ferdig utfylt til nettpost@viksparebank.no innan 28. februar 2018

INNSKYTARVAL I VIK SPAREBANK - 2018

Måndag 26.02.2018 vert det halde kundeval / innskytarval i Vik Sparebank. Valet vert halde i banklokalet frå kl. 11.00 til kl. 15.00

Valkomiteen har kome med framlegg om fylgjande personar til kundevalet/innskytarvalet:

- Sverre Hønsi

- Sjur Vikøren

Les meir om innskytarvalet ved å klikke her 

Gode råd

Kontaktinformasjon

Vik Sparebank
Røysavegen 2
6893 Vik i Sogn

Tlf. 576 98 850

E-mail: nettpost@viksparebank.no

Opningstider: Måndag til fredag frå klokka 10:00 til 15:00

Merk: Kontantar i kasse er tilgjengeleg frå klokka 10:00 til 12:00

Rådgjevarar i Vik Sparebank