Innhald

DENNE SPARENYHEITA BØR DU FÅ MED DEG!

Aksjesparekonto heiter den nye ordninga som skal gjere det lettare og meir lønsamt for privatpersonar å spare i aksjar og fond. Ordninga blir lansert 1. september.

Den store fordelen er at du kan sleppa å skatte av gevinsten før du tek han ut av kontoen. Lat oss seia at du har putta 100.000 kroner inn i eit aksjefond som har stige til 150.000 i verdi. I dag, viss du ynskjer å ta ut 50.000 av dei, så må du skatte av dei 50.000. Etter dei nye reglane kan du fritt ta ut dei 100.000 du opphaveleg sette inn, skatten kjem først når du tek ut gevinsten. I teorien kan du skyva skatten inn i æva, ved å la overskotet stå heile tida. Med andre ord kan du no skifte fond, utan å betale skatt når du reinvesterer i nye fond. Det betyr ikkje at du unngår skatt, men den slår altså først inn når du tek ut gevinsten.

Det som gjer det ekstra lukrativt akkurat no, er at du fram til nyttår kan flytte gamle fond over på aksjesparekontoen, utan skattesmell. Du har ingenting å tape på å opprette aksjesparekonto no. Om du ikkje aktivt kjøper og sel fond i dag, så kan det endre seg i framtida. Det er for eksempel ikkje uvanleg å byte til eit fond med høgare eller lågare risiko, alt etter kor langsiktig sparinga er. Då er det ein fordel å ha det unnagjort.

Det lettaste er å opprette aksjesparekontoen sjølv i mobilbanken frå og med 1. september med operativ virkning frå 18. september. Viss du ikkje har mobilbank så ta kontakt med oss pr. tlf. eller nettpost@viksparebank.no  -så skal vi hjelpe deg!

Trygg handel på nettet

Kredittkort er den tryggaste og smartaste betalingsmåten når du sit i sofaen og handlar. Skaff deg kredittkort - opplev fordelane!

Person og helse

Kva skjer med økonomien om helsa sviktar? Med desse forsikringane trygge du deg og flokken din.

Barn og pengar

Korleis skal du lære barnet ditt å forstå verdien av pengar - i eit samfunn utan myntar og setlar?

Kontaktinformasjon

Vik Sparebank
Røysavegen 2
6893 Vik i Sogn

Tlf. 576 98 850

E-mail: nettpost@viksparebank.no

Opningstider: Måndag til fredag frå klokka 10:00 til 15:00

Merk: Kontantar i kasse er tilgjengeleg frå klokka 10:00 til 12:00

Rådgjevarar i Vik Sparebank