Fusjon av Indre Sogn Sparebank, Vik Sparebank og Aurland Sparebank

Generalforsamlinga i Indre Sogn Sparebank, Aurland Sparebank og Vik Sparebank vedtok tysdag 18. desember 2018 fusjonsplanen for samanslåing av bankane. Målet med fusjonen er å skape ein slagkraftig bank i Sogn som skal vere godt posisjonert for framtida.

 

Eit informasjonsdokument er utarbeida i denne samanheng. Formålet er å beskrive Sogn Sparebank si stilling etter fusjonen.

 

Informasjonsdokumentet kan du lese her:

 

  

 


Gode råd

Kontaktinformasjon

Vik Sparebank
Røysavegen 2
6893 Vik i Sogn

Tlf. 576 98 850

E-mail: nettpost@viksparebank.no

Opningstider: Måndag til fredag frå klokka 10:00 til 15:00

Merk: Kontantar i kasse er tilgjengeleg frå klokka 10:00 til 12:00

Rådgjevarar i Vik Sparebank