Innhald

Søk bustadlån i din lokale bank!

Hos oss får du din personlege rådgivar din du kan snakke med, og som kan hjelpe deg når du treng det. Vi er der du er.

Nyheit - Inntektsforsikring

Med ei inntektsforsikring vil du stå sterkare økonomisk dersom du blir ramma av arbeidsløyse, permittering eller kreft.

Innskytarvalmøte 2017

Måndag 27.02.2017 klokka 20.00 vert det halde kundemøte/innskytarvalmøte i Vik Sparebank. Kundar som har, og i dei siste seks månader har hatt eit innskot på minst kr. 2.500,- i Vik Sparebank har røysterett. Klikk her for meir informasjon om innskytarvalmøtet og generalforsamlinga i Vik Sparebank.

Dette er valkomiteen sitt framlegg til innskytarvalmøtet.

Tilsette i Vik Sparebank