Innhald

Kva om du plutseleg ikkje kan ta delen din av utgiftene?

Nokre spørsmål er for store for nettet Dersom det verste skulle skje, er det fint å sleppe økonomiske uroer i tillegg.

Full kontroll med banken i lomma

I mobilbanken har du tilgang til alle dei vanlegaste tenestene frå nettbanken. Berre mykje enklare!

Innskytarvalmøte 2017

Måndag 27.02.2017 klokka 20.00 vert det halde kundemøte/innskytarvalmøte i Vik Sparebank. Kundar som har, og i dei siste seks månader har hatt eit innskot på minst kr. 2.500,- i Vik Sparebank har røysterett. Klikk her for meir informasjon om innskytarvalmøtet og generalforsamlinga i Vik Sparebank.

Tilsette i Vik Sparebank