Innhald

Søk bustadlån hos oss!

Du får din personlege rådgjevar du kan snakke med, og som kan hjelpe deg når du treng det. Vi er der du er.

Person og helse

Kva skjer med økonomien om helsa sviktar? Med desse forsikringane tryggjer du deg og flokken din.

18 år og myndig

Den dagen du fyller 18 er du plutseleg i førarseta når det gjeld din eigen økonomi. Kontakt oss for eit møte, så tek vi ein prat om kva det betyr.

Tilsette i Vik Sparebank