Kundevalmøte - innskytarval område Vik

Finanstilsynet har innvilga Indre Sogn Sparebank, Aurland Sparebank og Vik Sparebank løyve til samanslåing til Sogn Sparebank. Juridisk fusjon vil verta gjennomført 1. april 2019. I samsvar med Sogn Sparebank sine vedtekter §3-4, skal det haldast kundeval til Sogn Sparebank si generalforsamling frå område Vik. Liste over medlemane og varamedlemane i Vik Sparebank si generalforsamling i dag, i tillegg til valkomiteen sitt framlegg til val, finn du ved å laste ned denne sida.

Fusjon av Indre Sogn Sparebank, Vik Sparebank og Aurland Sparebank

Generalforsamlinga i Indre Sogn Sparebank, Aurland Sparebank og Vik Sparebank vedtok tysdag 18. desember 2018 fusjonsplanen for samanslåing av bankane. Målet med fusjonen er å skape ein slagkraftig bank i Sogn som skal vere godt posisjonert for framtida.

 

Eit informasjonsdokument er utarbeida i denne samanheng. Formålet er å beskrive Sogn Sparebank si stilling etter fusjonen.

 

Informasjonsdokumentet kan du lese her:

 

  

 


VIK SPAREBANK - GÅVETILDELING 2019

Lag og organisasjonar som er tilgjengelege for allmenta kan søkje Vik Sparebank om gåvemidlar. Last ned dette skjemaet og send det ferdig utfylt til nettpost@viksparebank.no innan 1. mars 2019

Gode råd

Kontaktinformasjon

Kontaktinformasjon

Vik Sparebank
Røysavegen 2
6893 Vik i Sogn

Tlf. 576 98 850

E-mail: nettpost@viksparebank.no

Opningstider: Måndag til fredag frå klokka 10:00 til 15:00

Merk: Kontantar i kasse er tilgjengeleg frå klokka 10:00 til 12:00

Rådgjevarar i Vik Sparebank