Logg inn i nettbanken for å betale rekningar og bestille produkt.

Nettbank

Nettbanken er sjølve portalen for økonomien i bedrifta, der du har tilgang til alle betalingstenester og andre tenester som pensjon, forsikring, kredittkort o.l. Du får oversikt over innsende betalingar og kan hente og sende filer frå bedrifta sitt rekneskapsprogram. Innlogging og signering er nå med BankID 2.0 utan Java.