Lausøyre, avling og besetning

Denne forsikringa gjer at du ikkje risikerer driftstap om ein skade skulle oppstå på reiskap, lausøyre, avling eller fastmontert produksjonsutstyr.
  • Inkluderer avbrotstap i inntil 36 månader
  • Forsikringa kan utvidast med erstatning for avlingssvikt
  • Transportskadar på eigne varer med inntil 15 prosent av forsikringssummen på driftslausøyre
Kontakt meg om forsikring

Dette blir omfatta av forsikringa


            
Avbrot

Transportskadar på eigne varer med inntil 15% av 
forsikringssummen på driftlausøyre. 

Kasko på driftslausøyre. Dekkjer skade på reiskap 
tilkopla motorvogn.

Reduksjon med kr 10 000 i eigendel ved brannskadar
dersom godkjent brannvarsling er montert, og i drift på skadetidspunktet.
 
Tilleggsnæring for inntekt inntil kr 300 000. Høgare sum kan avtalast. 

Meld skade

Hos oss melder du skade på forsikringane dine ved å sende inn skademelding, eller ved å kontakte oss. 

Telefon: 915 03 850
E-post: forsikring@eika.no

Skademeldingsskjema