Korleis vil du betale?

Det skal ikkje vere vanskeleg å betale. Hos oss kan du bruke kort, nett- og mobilbank eller Vipps.

Barn og pengar

Korleis skal du lære barnet ditt å forstå verdien av pengar - i eit samfunn utan myntar og setlar?

Brukskontoar - Vik Sparebank

Kontotype Lønnskonto Ungdom/
Student/
Juniorkonto
Honnørkonto 
Rentesats 0,05 % 0,50 % - 0,80 % 0,05 %

Ungdom/studentkonto: Saldo frå kr 0 - kr 10.000,- = 0,50 %. Saldo frå kr 10.000,- til kr 50.000,- = 0,60% Saldo over kr 50.000,- = 0,80%

Honnørkonto; bruk av kort og automatiserte betalingstenester er gebyrfritt, samt 5 manuelle girobetalingar pr. mnd. Frå 60 år.

Juniorkonto: er ein brukskonto for barn under 13 år. Disponerast med juniorkort. Gratis å bruke ved varekjøp, ikkje årsavgift. Elles same pris som ungdomkonto/kort.

Betaling

Design ditt eige bankkort

Har du lyst på eit bankkort med personleg preg? Med kortdesignaren vår kan du velje eit bilete av barna, kjæledyret eller eit anna favorittbilete og bruke det på bankkortet ditt. Du kan også velje eit av dei fine motiva som alt finst i kortdesignaren.