Korleis vil du betale?

Det skal ikkje vere vanskeleg å betale. Hos oss kan du bruke kort, nett- og mobilbank eller Vipps.

Betaling

Brukskontoar - Vik Sparebank

Kontotype Lønnskonto Ungdom/
Student/
Juniorkonto
Honnørkonto 
Rentesats 0,05 % 0,50 % - 0,80 % 0,05 %

Ungdom/studentkonto: Saldo frå kr 0 - kr 10.000,- = 0,50 %. Saldo frå kr 10.000,- til kr 50.000,- = 0,60% Saldo over kr 50.000,- = 0,80%

Honnørkonto; bruk av kort og automatiserte betalingstenester er gebyrfritt, samt 5 manuelle girobetalingar pr. mnd. Frå 60 år.

Juniorkonto: er ein brukskonto for barn under 13 år. Disponerast med juniorkort. Gratis å bruke ved varekjøp, ikkje årsavgift. Elles same pris som ungdomkonto/kort.

Temasider

Sjå våre våre nyttige tips og råd for økonomien og livssituasjonen din

Barn og pengar

Korleis skal du lære barnet ditt å forstå verdien av pengar - i eit samfunn utan myntar og setlar?