Statistikken viser at aldersgruppa 18 - 23 år er overrepresentert når det gjeld uhell og skadar i trafikken. Kanskje litt overraskande med tanke på at denne gruppa nyleg har bestått grundig opplæring? Samtidig er erfaring, merksemd og førarevne evnar som du må opparbeide deg over tid, og vedlikehalde.

Få 5 000 kroner tilbake
Unge sjåførar kan gjere mykje sjølv for å unngå skadar. Det er viktig, ikkje minst med tanke på liv og helse. Samtidig kan uhell skje og det er ingen tvil om at utgiftene ved materiell skadar fort kan bli omfattande for bileigaren.

- Vi lønnar deg som er ung bilførar som køyrer skadefritt. Kjøper du forsikring hos oss før du fyller 23 år, får du utbetalt fem tusen kroner etter fem år, dersom du i perioden ikkje har skadar som overstig 25 000 kroner, fortel Heidi Haakensveen i Eika Forsikring.

50 prosent startbonus 
Kjøper du bilforsikring for aller første gong, tilbyr Eika Forsikring deg i tillegg 50 prosent startbonus på forsikringa di.

Her kan du lære meir om forsikringsalternativa våre.