Forsikring for unge

For berre 160 kroner i månaden gir vi deg under 34 år våre beste forsikringar som sikrar deg både heime og på reise.
  • Innbu Pluss dekkjer blant anna innbu inntil 500.000 kroner
  • Reise Pluss har inkludert avbestillingsforsikring og ingen eigendel ved skade
  • Ulykkesforsikring med erstatning på inntil en million kroner
Kjøp UNG-forsikring

Om forsikringa

Innbo Pluss

Du har sikkert mange ting du er glad i, som sofaen, skoa eller tv'en din. Med ei god forsikring sørgjer du for at du får erstatta tinga dine dersom noko skulle skje.

Reise Pluss

Vår reiseforsikring gjeld med ein gong du går ut døra heime og dekkjer det økonomiske tapet ved sjukdom, tjuveri eller forseinkingar når du er på tur.

Ulykke

Ei ulukke kan snu opp ned på livet ditt, og medføre bekymringer for korleis du skal møte kvardagen. Vi vil at du skal sleppe økonomiske bekymringer etter ei ulukke.

 

 

Gode råd

Andre forsikringar for unge

UNG Familie

For 2850 kroner i året sikrar du deg og familien din med våre beste forsikringar: Innbu Pluss, Reise Pluss og Ulukke. Det er berre du som kjøper forsikringa som må vere under 34 år. 

Student i utlandet

Forsikringspakken for deg som er student, au pair eller jobbar frivillig i utlandet. Den består av reise- og ulukkesforsikring og kan utvidast med innbu- og studieavbrotsforsikring.