UNG-forsikring

Vi har samla våre beste forsikringar til deg under 34 år. Med vår innbu-, reise- og ulykkesforsikring er du godt sikra heime og på reise.
  • Innbu Pluss dekkjer blant anna innbu inntil 500.000 kroner
  • Reise Pluss har inkludert avbestillingsforsikring og ingen eigendel ved skade
  • Ulykkesforsikring med erstatning på inntil en million kroner
Sjekk pris og kjøp UNG-forsikring

Innbu

Innbu Pluss
Uhellsforsikring inntil 15.000 kroner i heile verda 
Skade på innbu ved plutselig og uforutsett ytre hendelse i bustad på forsikringsstaden

Innbu som blir skada i flytting med eigen bil

Tyveri fra uteareal på forsikringsstedet

Ombygjing av bustad pga ulukke eller handikap

Identitetstjuveri

Skade på matvarar og luftskade på frysar og kjøleskap

Tjuveri av sykkel, sykkeltilhengjer og barnevogn


Opplysningane her er forenkla og forkorta i forhold til fullstendige vilkår. 
Ta kontakt med oss dersom du vil vite meir - vi er her for å hjelpe deg!

Reise

Reise Pluss
Actionfylte aktivitetar (fjellklatring, isklatring, off-pist, kiting og downhill på sykkel)

Sykkel 30.000 kroner

Ubegrensa avbestillingsforsikring

Ingen eigendel ved skade

Spesielle verdigjenstandar 20.000 kroner per skadetilfelle

Ubegrensa reisegods

Ulukkesforsikring
Heimtransport og behandlingsutgifter ved sjukdom og ulukke

UNG-forsikring inkluderer også ei eiga ulukkesforsikring som dekkjer medisinsk invaliditet på inntil 1 million kroner.

Opplysningane her er forenkla og forkorta i forhold til fullstendige vilkår. 

Ta kontakt med oss dersom du vil vite meir - vi er her for å hjelpe deg!

Berre ein av tre unge har innbuforsikring

Berre ein av tre i alderen 18 - 29 år har innbuforsikring. Utan grunnleggjande forsikringar som reise og innbu kan du risikere å hamne i store økonomiske problem dersom noko skjer.

Det er gruppa som nett har flytt heimanfrå som er mest utsett. Dette skuldast i stor grad at dei trur dei stadig er forsikra gjennom foreldre, og ikkje er klar over at dei treng eiga forsikring. Det er også mange som trur det er dyrt og komplisert å kjøpe forsikring og derfor lèt vere å gjere det. 

Hos oss kan du enkelt kjøpe alt du treng i ein og same pakke!

Bil for fyrste gong?

Hos oss får ungdom ei ekstra gunstig bilforsikring. Vi gir deg 50 % startbonus på bilforsikringa første gong du forsikrar din private bil hos oss.

Ein annan fordel du som ungdom får hos oss er at vi tilbakebetaler 
5.000 kroner dersom du har kjøpt bilforsikring før fylte 23 år hos oss, og køyrer skadefritt i 5 år.