Bustadlån for unge

Er du på jakt etter den første bustaden din? Det er eit stort og spennande steig – og blant dei viktigaste investeringane du gjer i livet. Kontakt oss for ein prat, så ser vi på kva moglegheiter du har og hjelper deg i gong!
  • Banken si beste rente
  • Lågare krav til eigenkapital
  • Få din eigen rådgivar
Søk om bustadlån

Kjøp av din første bustad er blant dei viktigaste investeringane du gjer i livet. Med Boliglån Ung kan du låne opp til 85 % av kjøpesummen til den lågaste renta vår. Kravet til eigenkapital er dermed lågare enn ved ordinært bustadlån.

  • Boliglån Ung er for deg som er i alderen 18 - 34 år.
  • Er de to som låner, er det alderen på den yngste som gjeld.
  • Du får banken si beste rente.
  • Du kan refinansiere så mange gonger du vil, med same gode vilkår, inntil fylte 34 år.

Bustadlån Ung

Bustadlån Ung (85 %) Fyrsteheimslån (18-33 år)
Nominell rente 2,40 % 2,40 %
Effektiv rente 2,48 %

2,48 %
Etableringsgebyr Kr 2.000,- Kr 2.000,-
Termingebyr Kr 40,- Kr 40,-

Fyrsteheimslån: Dette er beste rente for deg under 34 år som skal kjøpe din aller fyrste bustad.
Effektiv rente: 2,48 % v/ 2 mill o/25 år. Totalt kr 2.674.084,- Bustadlån Ung: Effektiv rente 2,48 %
v/ 2 mill o/25 år. Totalt: 2.674.084,-.

Ofte stilte spørsmål