Bustadlån

Vurderer du å kjøpa ny bustad? Kjøp av bustad er ein av dei største investeringane ein gjer i løpet av livet. Vi kjenner lokalmarknaden og hjelper deg gjerne gjennom heile bustadskjøpsprosessen. Kontakt ein av dei dugelege rådgjevarane våre for ein bustadsprat og gode råd - så er du eitt steg nærare bustadsdraumen!
  • Få raskt svar på din lånesøknad
  • Flytt bustadlånet enkelt på nett
  • Personleg rådgjeving
Søk om bustadlån

Om bustadlånet

Andre bustadlån

Bustadlån

Innafor 75 % Innafor 85 %  Innafor 60 % EBK
Nominell rente 2,70 % 3,45 % 2,60 %
Effektiv rente 2,78  % - 2,83 % 3,55 % 2,68 %
Etableringsgebyr Kr 2.000,- Kr 2.000,- Kr 2.000,-
 Termingebyr Kr 40,- Kr 40,- Kr 40,-

Bustadlån 2,70 % = Totalkunde. Ordinært bustadlån innafor 75 % av verdi = 2,75 %
Effektiv rente frå 2,78 % - 2,83 %. 2 mill, o/25 år. Totalt 2.766.485,- til 2.781.699,-
Bustadlån 85 %: Eff.rente 3,55 %, 2 mill, o/25 år, Totalt: 3.001.741,- EBK 60 %: Effektiv
rente 2,68 %, 2 mill, o/25 år, Totalt 2.735.884,-

Heim til Vik Bustadlån

Vilkår
Nominell rente 1,95 %
Effektiv rente 2,02 %
Etableringsgebyr Kr 2.000,-
Termingebyr Kr 40,-

Vik Sparebank tilbyr tilflyttarar ein rentesats på 1,95% på bustadlån - i to år. Den låge renta gjeld tilflyttarar under 44 år som skiftar bustadadresse til Vik Kommune. Ta kontakt med oss for nærare informasjon.

Gode råd

Bustad

Å kjøpe bustad er den største investeringa du gjer i livet ditt. Våre nyttige tips og råd kan hjelpe deg å realisere bustaddraumen.

Slik får du bustadlån

Økonomien din er avgjerande for kor mykje lån du kan klare i kvardagen. Her er det vi i banken spør etter når du søkjer lån til bustad.