Bustadlån

Vurderer du å kjøpa ny bustad? Vi kjenner lokalmarknaden og hjelper deg gjerne gjennom heile bustadskjøpsprosessen. Kontakt ein av dei dugelege rådgjevarane våre for ein bustadsprat og gode råd - så er du eitt steg nærare bustadsdraumen!
  • Få raskt svar på din lånesøknad
  • Flytt bustadlånet enkelt på nett
  • Personleg rådgjeving
Søk om finansieringsprov

Bustadlånskalkulator

Sjå kor mykje du kan låne til bustad og kor mykje lånet vil koste.

Den store bustadguiden

Gode råd til deg som skal kjøpe bustad - anten du er førstegongskjøpar eller skal byte bustad!

Bustadlån

Innafor 75 % Innafor 85 %  Innafor 60 % EBK
Nominell rente 2,70 % 3,45 % 2,60 %
Effektiv rente 2,78  % - 2,83 % 3,55 % 2,68 %
Etableringsgebyr Kr 2.000,- Kr 2.000,- Kr 2.000,-
 Termingebyr Kr 40,- Kr 40,- Kr 40,-

Bustadlån 2,70 % = Totalkunde. Ordinært bustadlån innafor 75 % av verdi = 2,75 %
Effektiv rente frå 2,78 % - 2,83 %. 2 mill, o/25 år. Totalt 2.766.485,- til 2.781.699,-
Bustadlån 85 %: Eff.rente 3,55 %, 2 mill, o/25 år, Totalt: 3.001.741,- EBK 60 %: Effektiv
rente 2,68 %, 2 mill, o/25 år, Totalt 2.735.884,-

Heim til Vik Bustadlån

Vilkår
Nominell rente 1,95 %
Effektiv rente 2,02 %
Etableringsgebyr Kr 2.000,-
Termingebyr Kr 40,-

Vik Sparebank tilbyr tilflyttarar ein rentesats på 1,95% på bustadlån - i to år. Den låge renta gjeld tilflyttarar under 44 år som skiftar bustadadresse til Vik Kommune. Ta kontakt med oss for nærare informasjon.

Om bustadlånet: