Bustadlån Ung

Bustadlån Ung (85 %) Fyrsteheimslån (18-33 år)
Nominell rente 2,40 % 2,20 %
Effektiv rente 2,48 %

2,27 %
Etableringsgebyr Kr 2.000,- Kr 2.000,-
Termingebyr Kr 40,- Kr 40,-

Fyrsteheimslån: Dette er beste rente for deg under 34 år som skal kjøpe din aller fyrste bustad.
Effektiv rente: 2,27 % v/ 2 mill o/25 år. Totalt kr 2.615.924,- Bustadlån Ung: Effektiv rente 2,48 %
v/ 2 mill o/25 år. Totalt: 2.675.637,-

Bustadlån

Innafor 75 % Innafor 85 %  Innafor 60 % EBK
Nominell rente 2,70 % 3,45 % 2,60 %
Effektiv rente 2,78  % - 2,83 % 3,55 % 2,68 %
Etableringsgebyr Kr 2.000,- Kr 2.000,- Kr 2.000,-
 Termingebyr Kr 40,- Kr 40,- Kr 40,-

Bustadlån 2,70 % = Totalkunde. Ordinært bustadlån innafor 75 % av verdi = 2,75 %
Effektiv rente frå 2,78 % - 2,83 %. 2 mill, o/25 år. Totalt 2.766.485,- til 2.781.699,-
Bustadlån 85 %: Eff.rente 3,55 %, 2 mill, o/25 år, Totalt: 3.001.741,- EBK 60 %: Effektiv
rente 2,68 %, 2 mill, o/25 år, Totalt 2.735.884,-

Rammelån

Vilkår
Nominell rente  2,85 %
Effektiv rente Sjå priseksempel
Etableringsgebyr Kr 2.000,-
Termingebyr Kr 40,- 

Fleksilån: 2 mill. eff. rente ved 20 % utnytting: 3,39 % v/50 % utn.: 3,21 % v/100 % utn.: 3,15 %

Heim til Vik Bustadlån

Vilkår
Nominell rente 1,95 %
Effektiv rente 2,02 %
Etableringsgebyr Kr 2.000,-
Termingebyr Kr 40,-

Vik Sparebank tilbyr tilflyttarar ein rentesats på 1,95% på bustadlån - i to år. Den låge renta gjeld tilflyttarar under 44 år som skiftar bustadadresse til Vik Kommune. Ta kontakt med oss for nærare informasjon.

Billån - Vik Sparebank

Vilkår
Nominell rente 3,90 %
Effektiv rente 4,52 %
Etableringsgebyr Kr 2.000,-
Termingebyr  Kr 40,-  

Billån Ung; 3,90 % innafor 85 % av verdi. Effektiv rente 4,56 %, v/300.000,- o/5 år.
Totalt: kr 335.063,-

Smålån

Billån

Lån til andre køyretøy

Priser

Sparing i fond

Forsikring

Bedrift

Prisar på våre bedriftsproduktar

Samanlikne prisar

Du kan samanlikne prisane våre med prisar frå andre selskap på Finansportalen