Bustadlån Ung

Bustadlån Ung (85 %) Fyrsteheimslån (18-33 år)
Nominell rente 2,40 % 2,40 %
Effektiv rente 2,48 %

2,48 %
Etableringsgebyr Kr 2.000,- Kr 2.000,-
Termingebyr Kr 40,- Kr 40,-

Fyrsteheimslån: Dette er beste rente for deg under 34 år som skal kjøpe din aller fyrste bustad.
Effektiv rente: 2,48 % v/ 2 mill o/25 år. Totalt kr 2.674.084,- Bustadlån Ung: Effektiv rente 2,48 %
v/ 2 mill o/25 år. Totalt: 2.674.084,-.

Bustadlån

Innafor 75 % Innafor 85 %  Innafor 60 % EBK
Nominell rente 2,80 % 3,65 % 2,60 %
Effektiv rente 2,88  % - 2,93 % 3,75 % 2,68 %
Etableringsgebyr Kr 2.000,- Kr 2.000,- Kr 2.000,-
 Termingebyr Kr 40,- Kr 40,- Kr 40,-

Bustadlån 2,80 % = Totalkunde. Ordinært bustadlån innafor 75 % av verdi = 2,85 %
Effektiv rente frå 2,88 % - 2,93 %. 2 mill, o/25 år. Totalt 2.795.537,- til 2.811.022,-
Bustadlån 85 %: Eff.rente 3,75 %, 2 mill, o/25 år, Totalt: 3.064.688,- EBK 60 %: Effektiv
rente 2,68 %, 2 mill, o/25 år, Totalt 2.735.884,-

Rammelån / Flexilån

Vilkår
Nominell rente  2,95 %
Effektiv rente Sjå priseksempel
Etableringsgebyr Kr 2.000,-
Kontohaldskostnad pr. mnd. Kr 100,- 

Fleksilån: 2 mill. eff. rente ved 20 % utnytting: 3,30 % v/50 % utn.: 3,11 % v/100 % utn.: 3,05 %

Billån - Vik Sparebank

Vilkår
Nominell rente 3,90 %
Effektiv rente 4,52 %
Etableringsgebyr Kr 2.000,-
Termingebyr  Kr 40,-  

Billån Ung; 3,90 % innafor 85 % av verdi. Effektiv rente 4,56 %, v/300.000,- o/5 år.
Totalt: kr 335.063,-

Smålån

Billån

Lån til andre køyretøy

Priser

Sparing i fond

Forsikring

Bedrift

Prisar på våre bedriftsproduktar

Samanlikne prisar

Du kan samanlikne prisane våre med prisar frå andre selskap på Finansportalen