Aksjesparekonto

Sparer du i fond og aksjar bør du samle det i ein aksjesparekonto. Då blir det enklare og meir lønnsamt å spare. Kontoen er gratis og du kan inngå avtale om aksjesparekonto i mobilbanken.
  • Utsett skatt på gevinst når du bytter fond
  • Ta ut innskote beløp utan å skatte
  • Samle fonda og aksjane dine på ein stad
Gå til mobilbanken

Utsett skatt med aksjesparekonto

Med ein aksjesparekonto kan du byte mellom ulike aksjefond og aksjar utan å skatte av gevinsten. Det er fyrst når du har teke ut meir pengar av aksjesparekontoen enn du har sett inn, at du må betale skatt. 

Ofte stilte spørsmål

Pensjonssparing med skattefordel (IPS)

Spar inntil 40 000 kroner kvart år – og få 23 prosent av sparesummen i frådrag på skatten. Pengane kan brukas frå fylde 62 år.