Banksparing

Hos oss kan du spare i BSU og andre sparekontoar. Hugs at du alltid bør ha ein buffer i tilfelle noko uventa skulle skje. Ta kontakt så hjelper vi deg med å oppretta dei kontoane du treng.
  • Forutsigbart - ingen store, uventa svingningar
  • Full oversikt i nett- og mobilbanken
  • Den tryggaste formen for sparing

BSU - for deg under 34 år

BSU er den mest lønnsame spareforma. Du får skattefrådrag, den beste renta vi har og ekstra gunstige lånevilkår den dagen du skal kjøpe bustad.

Pris sparekontoar - Vik Sparebank

Kontotype 1) BSU-
konto
2) Topprente-
konto
3) Framtids-
   konto for heilkundar
Sparekonto
Rentesats 3,45 % 0,50 % - 0,80 %             2,65 %    0,30%

1) Når kontoeigar fyller 35 år blir renta på BSU-konto lik høgste trinnet på topprentekontoen

2) Saldo frå kr 0 - kr 99.999,- = 0,50 %. Saldo frå kr 100.000,- til kr 499.999,- = 0,60%
Saldo over kr 500.000,- = 0,80 %

3) Er kun for heilkundar i banken, spareavtale inntil kr 30.000,- pr. år, maks kr 300.000,- totalt.

Gode råd

Pengane dine er trygge hos oss

Bankenes sikringsfond garanterer for dine bankinnskot