Banksparing

Hos oss kan du spare i BSU og andre sparekontoar. Hugs at du alltid bør ha ein buffer i tilfelle noko uventa skulle skje. Ta kontakt så hjelper vi deg med å oppretta dei kontoane du treng.
  • Forutsigbart - ingen store, uventa svingningar
  • Full oversikt i nett- og mobilbanken
  • Den tryggaste formen for sparing

Sparekontoer

Pris sparekontoar - Vik Sparebank

Kontotype 1) BSU-
konto
2) Topprente-
konto
3) Framtids-
   konto for heilkundar
Sparekonto
Rentesats 3,20 % 0,50 % - 0,80 %             2,65 %    0,30%

1) Når kontoeigar fyller 35 år blir renta på BSU-konto lik høgste trinnet på topprentekontoen

2) Saldo frå kr 0 - kr 99.999,- = 0,50 %. Saldo frå kr 100.000,- til kr 499.999,- = 0,60%
Saldo over kr 500.000,- = 0,80 %

3) Er kun for heilkundar i banken, spareavtale inntil kr 30.000,- pr. år, maks kr 300.000,- totalt.