Banksparing

Hos oss kan du spare i BSU og andre sparekontoar. Hugs at du alltid bør ha ein buffer i tilfelle noko uventa skulle skje. Ta kontakt så hjelper vi deg med å oppretta dei kontoane du treng.
  • Forutsigbart - ingen store, uventa svingningar
  • Full oversikt i nett- og mobilbanken
  • Den tryggaste formen for sparing

BSU - for deg under 34 år

BSU er den mest lønnsame spareforma. Du får skattefrådrag, den beste renta vi har og ekstra gunstige lånevilkår den dagen du skal kjøpe bustad.

Pris sparekontoar - Vik Sparebank

Kontotype BSU-
konto
Topprente-
konto
Sparekonto
               
Rentesats 3,45 % 0,50 % - 0,80 %  0,30%              

Når kontoeigar fyller 35 år blir renta på BSU-konto lik høgste trinnet på topprentekontoen

Saldo frå kr 0 - kr 99.999,- = 0,50 %. Saldo frå kr 100.000,- til kr 499.999,- = 0,60%
Saldo over kr 500.000,- = 0,80 %

Gode råd