Individuell pensjonssparing (IPS)

No kan du spara inntil 40 000 kroner i året og få ein skattefordel på inntil 9 200 kroner! I den nye ordninga er heile sparesaldoen din unnateken formueskatt – og du betalar heller ikkje skatt på avkastninga i spareperioden.
  • Du får inntil 9 200 kroner i skattefordel kvart år
  • Du kan fritt endre eller stoppe sparinga undervegs
  • Du kan ta ut pengane frå og med fylde 62 år
Opprett IPS i mobilbanken

Dette er IPS

Pensjonssparing med skattefordel gjer privat pensjonssparing meir lønsamt. Med IPS kan du spare inntil 40 000 kroner kvart år – og du får 23 prosent av sparesummen i frådrag på skatten. Det tyder at du får ein skattefordel på 9 200 kroner om du sparar makssummen.

Du vel sjølv kor mykje du vil spare kvart år, og du kan endre eller stoppe sparinga undervegs. I den nye ordninga er heile sparesaldoen din unnateken formuesskatt – og du betaler heller ikkje skatt på avkastninga i spareperioden.

Vi hjelper deg gjerne med å velje rett fond.

Gode råd

ABC i pensjon

Synest du pensjon er vanskeleg? Her er oversikta du treng dersom du går surr i pensjonsbokstavane.

Anna sparing med skattefordel

Aksjesparekonto

Samle dine fond og aksjar i ein konto, og betal skatt først når du tak gevinsten ut av kontoen.