Innhald

Barn og pengar

Korleis skal du lære barnet ditt å forstå verdien av pengar - i eit samfunn utan myntar og setlar?

Person og helse

Kva skjer med økonomien om helsa sviktar? Med desse forsikringane tryggjer du deg og flokken din.

Bustad

Å kjøpe bustad er den største investeringa du gjer i livet ditt. Våre nyttige tips og råd kan hjelpe deg å realisere bustaddraumen.

Flytte til eigen bustad

Det er stort å skaffe seg eigen bustad for første gong og skulle flytte for seg sjølv. Det er på mange måtar no livet som vaksen verkeleg begynnar.

Begynne å jobbe

Anten du søkjer din første jobb – eller akkurat har fått den – inneber det ein heilt ny fase i livet. Du får meir pengar mellom hendene, meir ansvar, større forpliktingar. Vi hjelper deg gjerne eit skritt på vegen.

18 år og myndig

Den dagen du fyller 18 er du plutseleg i førarseta når det gjeld din eigen økonomi. Kontakt oss for eit møte, så tek vi ein prat om kva det betyr.

Studera

Det er spennande å vere student. Du får nye venner og erfaringar. Kanskje treng du også nokon gode økonomiske råd? Vi hjelper deg gjerne dersom du treng hjelp til å planleggje anten studietid eller framtid.

Bedrift