Innhald

Korleis er det mogeleg?

Jonas og Silje starta med BSU tidleg, og har spart 25.000 kr i året i 10 år. Med ei rente på 4% på BSU-kontoen, har dei no 600.000 kr i eigenkapital – og får plutseleg råd til leilegheit med barnerom.
 
Kontakt oss for å opprette BSU-sparing!

BSU - den smartaste vegen til eigen bustad

Ein full BSU-konto på 300.000 kroner er gull verdt den dagen du skal kjøpe din fyrste bustad.